Företag

Nutidens folksjukdomar är stress och dålig hälsa, detta pga. samhällets stora krav på effektvitet och utveckling. En ytterligare stor bidragande orsak är inaktivitet och ohälsosam kosthållning. För att orka med alla krav och tempo krävs ett hälsosamt liv som består av sund kosthållning, regelbunden och målmedveten träning tillsammans med fullgod återhämtning med tid till socialt umgänge. Att få en ökad kunskap om hur kroppen fungerar och vad som förbättrar hälsan, medför att du inser vikten av en sund kosthållning och regelbunden träning.

En friskare personal kommer att vara mer effektiv och produktiv. Dessutom kommer sjukfrånvaron att minska, vilket leder till minskade kostnader för företaget och därmed en större avkastning.

Investera för framtiden

Jag hjälper dig i ditt framtida bygge av företaget. Med personlig träning, föredrag och stretchingprogram uppnår personalen en ökad fysisk och mental styrka. Att investera i hälsofrämjande åtgärder gynnar såväl individen som företaget. För en ökad produktivitet och lönsamhet krävs att företaget tar ansvar för den enskilda individens hälsa. Satsa på friskvård och få din personal att må bättre.

Träning för din personal är avdragsgillt

Läs mer på www.skatteverket.se

Kontakta mig så ska jag förklara vad jag kan göra för ett friskare företag.