PT Oscar
P T OSCAR står för Power Tre Oscar

Eftersom alltfler förstår vikten av att ha en stark och stabil bål, dvs. mage och rygg, har jag utvecklat en egen träningsform som heter P T OSCAR.

Jag själv är ett levande bevis på att om man har ett mål och riktig vilja kan man uppnå det man eftersträvar. Som barn var jag fet, men bestämde mig att leva en annan livsstil som vuxen. Alla människor har magrutor, det är bara upp till dig om du vill att de skall synas.

Core-träning är en relativt nyintroducerad träningsmetod och finns i olika former på de flesta träningsanläggningar. Core är engelska och betyder kärna, här pratar man om kroppens kärna. All kraft utgår från kroppens core, alltså mage och rygg. Så fort kroppen förflyttas eller en rörelse utförs av egen vilja eller av en kraft som påverkar kroppens position, kommer alltid coremuskulaturen aktiveras före all annan muskulatur. All rörelse utgår från kroppens kärna och fortsätter sedan till armar och ben. Därför är coreträning oerhört väsentligt.

Grundtanken med Core-träning är att bygga upp styrka, stabilitet och balans för att användas när vi behöver det som mest. Ryggen och magen är involverad i många tunga uppgifter i vardagen och en stark mage och rygg är därför en stor fördel för att undvika och förebygga skador.

Core-träning är en typ av funktionell träning men koncentrerad på kroppens mittendel. Genom att träna mage, rygg och bäcken som är kroppens centrum för balans och rörelse kan man underlätta i positioner som utsätter kroppens mittendel.

Balans är nyckelordet i Core. Utan balanssinne kan vi inte göra någonting och finns det ingen balans mellan kroppens muskler slutar vi snart att fungera. Genom att stärka upp dessa muskler förbättras balansen mellan fram- och bakparti. Möjligheterna att prestera förbättras, i sport, på träningsklasser, på jobbet eller i våra vardagliga sysslor. Som ett extra plus snyggar core till magens form.

En av de viktigaste musklerna i core-träning är Musculus transversus abdominis, den ligger runt hela buken likt ett bälte. Vid anspänning av denna muskel ökar buktrycket och därmed minskar exempelvis belastningen på vår kotpelare. Mellan varje kota finns våra diskar som fungerar som stötdämpare. Några andra viktiga muskler som man räknar till coremuskulaturen är Musculus obliquus internus abdominis (inre sneda magmuskulaturen) samt M. multifidus (i den nedre delen av ryggraden).

Det bör tilläggas att höft- och axelledens stabilisatorer har en stor betydande roll för funktion och prestationsförmåga. Dessa två stabiliseringssystem förbinder bålen med extremiteterna (armar och ben). Själva bryggan mellan armar och ben är bålen, där utav gäller det att ha en bra bålstabilitet.

När man bygger något så bygger man alltid från grunden för att det ska bli stabilt och hålla för alla påfrestningar. Detsamma gäller vår egen kropp. Stärk coremuskulaturen och bygg upp din kropp inifrån och ut så kommer du få ut mer kraft i allt du gör och risken att drabbas av skador minimeras.

Den största fördelen med Core-träning, förutom den skadeförebyggande effekten, är enkelheten. Core-träning kan i princip utföras var som helst, såväl hemma som på gymmet. Redskap som brukar användas är pilatesboll eller en mjuk träningsmatta.

Core-träning ger dessa hälsobringade effekter:

Smidigare kropp

Starkare mage, ländrygg och bäckenmuskulatur, vilket ökar förmågan att utnyttja den styrka du redan har

Bättre kroppskontroll och kroppskännedom

Stabilitet

Bättre balans

Förebygger skador

Minskad risk för smärta i nedre rygg

Risken för snedbelastning och skador minimeras

Bättre hållning och muskelsamspel, du tränar upp balansen mellan kroppens fram- och baksida och även mellan kroppens vänstra och högra halva

Ökad fettförbränning

Bättre uthållighet

Så, om du vill att dina magrutor skall synas eller ha en stark core, hör av dig så berättar jag mer!