Tester

För att veta vilka mål du ska sätta upp kan det också vara bra att få kännedom om din fysiska kapacitet, d.v.s. din kondition, styrka, fettprocent, rörlighet och stabilitet. Olika tester talar om var du befinner dig i dagsläget och är ett bra underlag för träningsplanering, och naturligtvis också en rejäl motivationshöjare. För att få ut mesta möjliga av testresultaten, rekommenderar jag att du gör samma test vid två olika tillfällen, med 1-6 månaders intervall. Målet är att kunna se en förbättring mellan de två olika testtillfällena.

Jag erbjuder följande tester:

Kalipermätning

Kalipern är en slags tång som mäter hudveckstjockleken (underhudsfett). Denna mätning visar din fettprocent och fettvikt. Jag använder mig av en 7-punktsmätning, det vill säga baksida överarm (triceps), under skulderblad (subscapular), under armhålan (Midaxillary), övre delen bröst (pectoralis major), ovanför höftkam (suprailium), magen (Abdominal) samt främre lår (Quadriceps). Med kalipermätningen följs förändringen av kroppsammansättningen.

Omfångsmätning

Detta är en mycket enkel och bra metod för att se att träningen går åt rätt håll. Mätområdena är lår, stuss, midja, byst och armmått. Med detta test kan man lätt utvärdera träningen och kosthållning och på så sätt styra vägen mot målet.

Styrketest

Med detta test får jag fram den muskelstyrka du har idag. Styrketester kan delas in i muskulär styrka och muskulär uthållighet. Välj tester efter vilket resultat du söker. Tester som innebär att muskulär uthållighet används egen kroppsvikt och testerna utförs med många repetitioner. För att få fram den maximala muskelstyrkan kan speciella tester utföras och därefter kan maxstyrkan beräknas.

Rörlighetstest

Här använder jag mig av en goniometer för att mäta rörligheten i olika leder. Många har vissa problemområden som exempelvis knä, ländrygg och axlar. Detta kan många gånger bero på förkortade muskler och därmed en inskränkt rörlighet. Detta kan leda till att man kompenserar och arbetar felaktigt och att skador lättare uppstår. Med rörlighetstest kan man hitta förklaringar till varför viss smärta uppstår, oförmåga till vissa rörelser eller övningar och varför vissa rörelser eller övningar bör undvikas.

Blodtrycksmätning

Med denna mätning får jag fram vilket blodtryck du har. Vi pratar om varför människor har högt blodtryck, vad man kan göra åt det och vad följderna kan bli om man inte tänker på sin hälsa.

Konditionstest

För att individuellt kunna bedöma energiåtgången vid olika typer av motion används syreupptagningsförmågan och pulsfrekvensen vid träning. Att mäta hjärtfrekvensen är ett sätt att uppskatta energiomsättningen under fysiskt arbete. Under de flesta typer av muskelarbete förekommer ett speciellt förhållande mellan hjärtfrekvens och syrgasförbrukning. För beräkning av energiomsättningen används ett samband mellan syrgasförbrukning och hjärtfrekvens. Det måste dock betonas att hjärtfrekvensen, förutom av fysiskt arbete, påverkas av en lång rad andra faktorer: sjuklighet, stress, medicinering, trötthet m.m.

Den maximala syreupptagningsförmågan är det bästa fysiologiska måttet på fysisk kondition hos en person. Den utvisar effekten på andningsorganen och blodcirkulationen. Maximala syreupptagningsförmågan beskriver blodcirkulationens förmåga att transportera syre i kroppen samt muskulaturens förmåga att använda sig av det.

Då direkt mätning av maximal syreupptagning endast är möjlig i välutrustade laboratorier har ett flertal metoder, med vilka man på ett indirekt och enkelt sätt kan bedöma maximal syreupptagning, utvecklats. Jag erbjuder följande konditionstester:

Konditionstest Steptest

Här utförs YMCA 3 minuter steptest vilket är ett test som mäter hur syreupptagningsförmågan och återhämtning ser ut. Du går upp och ner på en 30cm hög stepbräda i tre minuter i viss takt. Pulsen registreras varje minut samt även ansträngningskänslan (enligt den så kallade Borgskalan). Sedan tar jag pulsen under en minut och kan då beräkna syreupptagningsförmåga (kondition) och hur god återhämtning du har. När jag har fått fram testresultatet så diskuteras konditionen och vad du kan göra för att förbättra den. Jag går igenom vad som händer i kroppen, vilka riskfaktorer en dålig kondition ger samt alla fördelar med en god kondition.

Konditionstest – Löptest

Här utförs Coopers löptest vilket är ett test som mäter personens maximala syreupptagningsförmåga. Testet går att utföra på två olika sätt; på tid eller på distans.

Tid: Du springer så långt du kan på exakt tolv minuter. Sedan mäter jag hur långt du har sprungit.

Distans: Du springer en given sträckan så fort du kan. Man väljer någon av distanserna 2000m, 2400m eller 3000m, och löper sedan distansen på tid.

Oavsett sträcka bör löptiden överstiga 8-9 min. Detta innebär att om du är bra tränad löper du 3000m. Banan bör ha ett fast och jämnt underlag och får inte vara kuperad. Testvärdet uttrycks i ml/(kg x min) och ger en mycket bra upplysning om ditt konditionsläge. När jag fått fram testresultatet diskuteras konditionen och vad du kan göra för att förbättra den. Jag går igenom vad som händer i kroppen, vilka riskfaktorer en dålig kondition ger samt alla fördelar med en god kondition.