Adam 366

Under ett års tid har ni fått följa Adams resa från 140 kg till 80 kg. Vi startade resan i februari 2016 och sista delen i videoserien kom ut i maj 2017. Se filmerna nedanför för att se hur vi gjorde och hur det gick för Adam.