top of page
Push Ups

Förebygg skador med funktionell träning

Tunga matkassar, monotona rörelser vid skrivbordet, ett litet barn på höften medan du steker pannkakor. Anledningarna till att din kropp belastas fel och därmed slits kan vara många och varierade.

 

Varje dag utför du rörelser som innebär sträckningar efter föremål, lyft av tunga saker och obekväma förflyttningar och rörelser. Till sist säger kroppen ifrån och du får ont.

 

För att förebygga detta är funktionell träning en mycket bra hjälp. Du övar upp balans, styrka och flexibilitet genom övningar där vi använder din egen kropp som redskap. Det blir en träning som bygger upp en ändamålsenlig styrka som du har nytta av i vardagen.

 

Funktionell styrka kan även tillämpas vid sporter där du utför specifika rörelser för just den sporten. Det kan handla om klättring, fotboll, tennis eller golf. Med funktionell träning tränar du upp den muskulatur som används vid sportens utförande, vilket förbättrar resultaten och minskar skaderisken.

bottom of page